fr
en
hr
Posjetitelj Anoniman
Početna stranica
 
Partneri
Pregled opažanja
  Opažanja
    - 
Zadnja 2 dana
    - 
Zadnjih 5 dana
    - 
Zadnjih 15 dana
     Kartografski prikazi opažanja
       - 
morski vranac 15-20
       - 
velika strnadica 15-20
       - 
lastavica 17-20
       - 
ljepokrili admiral 15-20
       - 
zmijar 15-20
       - 
velika sjenica 17-20
 - 
Galerije
Informacije
 - 
Najnovije vijesti
 - 
Kalendar događanja
  Pomoć
    - 
Djelomično skrivene vrste
    - 
Legenda simbola
    - 
FAQ
  Statistike
Upute za portal i NaturaList
  fauna.hr
    - 
Personalizacija portala
    - 
Unos opažanja
  NaturaList
    - 
Instalacija i postavljanje aplikacije
    - 
Unos pojedinačnih opažanja
    - 
Unos popisa opažanja
    - 
Slanje podataka na server
    - 
Kartografski slojevi
Linkovi
Legenda simbola
Opis atlas kodova :
Moguće gniježđenje
2
Vrsta opažena tijekom sezone gniježđenja na prikladnom staništu za gniježđenje
3
Teritorijalno ponašanje; pjevajući mužjak, bubnjanje djetlića ili agresivne interakcije među jedinkama istog spola određene vrste
Vjerojatno gniježđenje
4
Par opažen na prikladnom staništu za gniježđenje tijekom sezone gniježđenja
5
Par opažen na istoj lokaciji u razmaku od sedam ili više dana
6
Udvaračko ponašanje (let, udvaranje hranjenjem) ili kopulacija
7
Često posjećivanje vjerojatnog mjesta gniježđenja
8
Uznemireno ponašanje ili upozoravajuće glasanje odrasle ptice, upućuje na prisutnost gnijezda ili mladih
9
Goli trbuh odrasle ulovljene ptice koji upućuje na inkubaciju
10
Gradnja gnijezda ili dubljenje duplje
Potvrđeno gniježđenje
11
Odvraćanje pozornosti ili napadanje ljudi kako bi se odvratila pozornost s gnijezda ili mladih
12
Nedavno korišteno prazno gnijezdo ili gnijezdo s ljuskama jaja
17
Gnijezdo s jajima ili prepoznatljive ljuske jaja ispod gnijezda
13
Nedavno izvaljeni mladi koji nisu sposobni letjeti
14
Korišteno gnijezdo, ali sadržaj nije promatran; odrasli ulaze i ostaju određeno vrijeme te izlaze i izmjenjuju se
18
Gnijezdo s jedinkom koja inkubira
15
Odrasli nose fekalnu vrećicu
16
Odrasli nose hranu mladima
19
Gnijezdo s mladima ili jajima
20
U gnijezdu se vide ili  čuju mladunci
U slučaju da se ne mogu primijeniti ni jedan od gore navedenih kriterija
30
Moguće gniježđenje
40
Vjerojatno gniježđenje
50
Potvrđeno gniježđenje
99
Nije pronađeno usprkos aktivnom traženju
Boje prikaza opažanja koje ukazuju na rijetkost vrste :
tetrijeb ruševac
Vrsta koja nije zabilježena u Hrvatskoj
mali labud
Vrlo rijetke vrste
Cygnus columbianus / cygnus
Rijetke vrste
Exotic aves
Vrsta pobjegla iz zatočeništva
žutokljuni labud
Neuobičajena vrsta
Aves sp.
Česte vrste
crvenokljuni labud
Vrlo česte vrste
Popis kodova županija :
BBŽ : Bjelovarsko-Bilogorska
BPŽ : Brodsko-Posavska
DNŽ : Dubrovačko-Neretvanska
GZG : Grad Zagreb
: Istarska
: Karlovačka
KKŽ : Koprivničko-Križevačka
KZŽ : Krapinsko-Zagorska
LSŽ : Ličko-Senjska
: Međimurska
OBŽ : Osječko-Baranjska
PSŽ : Požeško-Slavonska
PGŽ : Primorsko-Goranska
ŠKŽ : Šibensko-Kninska
SMŽ : Sisačko-Moslavačka
SDŽ : Splitsko-Dalmatinska
: Varaždinska
VPŽ : Virovitičko-Podravska
VSŽ : Vukovarsko-Srijemska
ZDŽ : Zadarska
ZGŽ : Zagrebačka
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2022