fr
en
hr
Posjetitelj Anoniman
Početna stranica
 
Partneri
Pregled opažanja
  Opažanja
    - 
Zadnja 2 dana
    - 
Zadnjih 5 dana
    - 
Zadnjih 15 dana
     Kartografski prikazi opažanja
       - 
velika strnadica 15-20
       - 
lastavica 17-20
       - 
ljepokrili admiral 15-20
       - 
zmijar 15-20
       - 
velika sjenica 17-20
 - 
Galerije
Informacije
 - 
Najnovije vijesti
 - 
Kalendar događanja
  Pomoć
    - 
Djelomično skrivene vrste
    - 
Legenda simbola
    - 
FAQ
  Statistike
Upute za portal i NaturaList
  fauna.hr
    - 
Personalizacija portala
    - 
Unos opažanja
  NaturaList
    - 
Instalacija i postavljanje aplikacije
    - 
Unos pojedinačnih opažanja
    - 
Unos popisa opažanja
    - 
Slanje podataka na server
    - 
Kartografski slojevi
Linkovi
Personalizacija portala

Iz izbornika "Moj račun" izaberite "Prilagodba portala".

Prilagodi način na koji su opažanja prikazana na početnoj stranici

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/personalizacija/faunanaslovnaopazanja.png

 

Postavke u ovom segmentu se odnose na prikaz zadnjih opažanja svih opažača na početnoj stranici.

Dodavanjem i micanjem kvačica u poljima koja se odnose na rijetkost vrsta, određujete za koje će se vrste pojavljivati opažanja u odnosu na njihovu rijetkost.

Dodavanjem i micanjem kvačica u poljima koja se odnose na županije, određujete za koje će se vrste pojavljivati opažanja u odnosu na lokaciju.

Prilagodi način na koji su opažanja prikazana u pretraživanjima

Postavke u ovom segmentu su identične kao i u segmentu prije, a odnose se na prikaz opažanja u pretraživanjima te prikazima opažanja za zadnja 2, 5 i 15 dana.

Npr. ako ovdje stavite kvačicu samo na Grad Zagreb i Istarsku županiju, primijenite postavke i izaberete "Zadnja 2 dana", iz izbornika "Prikaz opažanja" - "Opažanja", izlistat će se opažanja samo za odabrane županije. Pretraživanje uvijek možete proširiti pritiskom na skraćenice županija , no svaki put kada pretraživanje pokrenete, izvršit će se s onim ograničenjima koja ste postavili u ovim postavkama.

Kartografija

Ovdje možete izabrati zadan kartografski sloj za odabir lokacije opažanja.

Pritiskom na "", omogućit će te opciju detaljne karte kod pregleda opažanja.

Jezik za nazive vrsta

U ovom segmentu odabire se jezik za nazive vrsta za svaku od dostupnih skupina. Ako je odabrano "Automatski", jezik za nazive vrsta bit će isti kao i jezik kojeg ste odabrali za korištenje stranice.

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2024