fr
en
hr
Posjetitelj Anoniman
Početna stranica
 
Partneri
Pregled opažanja
  Opažanja
    - 
Zadnja 2 dana
    - 
Zadnjih 5 dana
    - 
Zadnjih 15 dana
     Kartografski prikazi opažanja
       - 
morski vranac 15-20
       - 
velika strnadica 15-20
       - 
lastavica 17-20
       - 
ljepokrili admiral 15-20
       - 
zmijar 15-20
       - 
velika sjenica 17-20
 - 
Galerije
Informacije
 - 
Najnovije vijesti
 - 
Kalendar događanja
  Pomoć
    - 
Djelomično skrivene vrste
    - 
Legenda simbola
    - 
FAQ
  Statistike
Upute za portal i NaturaList
  fauna.hr
    - 
Personalizacija portala
    - 
Unos opažanja
  NaturaList
    - 
Instalacija i postavljanje aplikacije
    - 
Unos pojedinačnih opažanja
    - 
Unos popisa opažanja
    - 
Slanje podataka na server
    - 
Kartografski slojevi
Linkovi
Slanje podataka na server

Nakon što ste završili s unosom opažanja, potrebno je te unose poslati na server. Opažanja se mogu unositi bez internetske veze, no ona je za slanje podataka nužna.

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/sinkronizacija.png

Ako imate podatke na uređaju koji još nisu poslani na server, na glavnom zaslonu će u donjem dijelu ekrana biti vidljiv natpis [broj] unosa za sinkronizaciju (npr. 4 unosa za sinkronizaciju). Pritisnite na taj natpis i potvrdite da želite poslati podatke.

Unose koje se nalaze na uređaju i koji nisu poslani možete vidjeti pritiskom na  https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/na-uredaju.png iz izbornika.

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2022