fr
en
hr
Posjetitelj Anoniman
Početna stranica
 
Partneri
Pregled opažanja
  Opažanja
    - 
Zadnja 2 dana
    - 
Zadnjih 5 dana
    - 
Zadnjih 15 dana
     Kartografski prikazi opažanja
       - 
morski vranac 15-20
       - 
velika strnadica 15-20
       - 
lastavica 17-20
       - 
ljepokrili admiral 15-20
       - 
zmijar 15-20
       - 
velika sjenica 17-20
 - 
Galerije
Informacije
 - 
Najnovije vijesti
 - 
Kalendar događanja
  Pomoć
    - 
Administratorske ovlasti korisnika
    - 
Djelomično skrivene vrste
    - 
Legenda simbola
    - 
FAQ
  Statistike
Upute za portal i NaturaList
  fauna.hr
    - 
Personalizacija portala
    - 
Unos opažanja
  NaturaList
    - 
Instalacija i postavljanje aplikacije
    - 
Unos pojedinačnih opažanja
    - 
Unos popisa opažanja
    - 
Slanje podataka na server
    - 
Kartografski slojevi
Linkovi
Unos popisa opažanja

Jednako kao i za pojedinačna opažanja, popise opažanja je moguće unositi na dva načina:

Popis opažanja u trenutku nastajanja

Unos popisa opažanja u trenutku nastajanja pokreće se odabirom ikone https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-ikona.png iz izbornika koji se aktivira povlačenjem iz lijevog ruba zaslona.

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-pocetak.png

Pokretanjem popisa vrsta pokazuje se zaslon gdje možete unijeti komentar vezan uz popis. Komentar nije obavezan. Pritiskom na "Dalje" počinje proces unosa opažanja za popis.

Proces unosa opažanja gotovo je identičan unosu pojedinačnih opažanja.

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-odbrojavanje.png

Razlika je u tome što sustav počinje mjeriti vrijeme od početka unosa opažanja u popis. Trenutno trajanje unosa opažanja, moguće je vidjeti na traci u gornjem dijelu zaslona.

Jedan od pokazatelja da unosite opažanja u popis je i znak za snimanje https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/record.png.

Pauziranje popisa

U slučaju da želite unijeti opažanje neke druge skupine od one koje unosite u popis ili želite unijeti opažanje jedinke koja se nalazi jako daleko (grabljivica u letu udaljena jedan kilometar), možete pauzirati popis pritiskom na https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/pauza.png. Sustav će nastaviti mjeriti vrijeme za popis.

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/list-nastavi.png

 

Kada je popis pauziran, možete dodavati pojedinačna opažanja. Kako bi nastavili unos opažanja u popis, pritisnite na "Nastavi popis" iz glavnog zaslona aplikacije.

Završavanje popisa

Nakon što ste u popis unijeli vrste koje ste opazili, potrebno je završiti popis pritiskom na https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/stop.png.

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-kraj.png

Pojavit će se izbornik na kojem možete podesiti početak i kraj popisa te dodati komentar.

Ako ste zabilježili sve vrste koje ste opazili, pritisnite na "Sve vrste su prijavljene".

Ako ste zabilježili samo neke vrste koje ste opazili (npr. samo grabljivice, vodarice...), pritisnite na "Neke viđene vrste nisu prijavljene".

Popisi od prije / jednostavniji unos popisa

Slično kao i kod pojedinačnih opažanja, moguće je unositi popise opažanja koji su nastali prije unosa. Proces unosa pokreće se odabirom https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-prije.png iz izbornika koji se aktivira povlačenjem iz lijevog ruba zaslona.

Ovaj način unosa moguće je koristiti i za unošenje opažanja u trenutku nastajanja! Ako ne želite određivati lokaciju svake jedinke ili grupe jedinki iste vrste, to je moguće ovim načinom unosa.

Datum i vremenski period popisa

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-prije-datum.png

Prvi izbornik nakon pokretanja unosa je izbornik za odabir datuma, početnog i završenog vremena popisa. Okretanjem kotačića podešavaju se navedeni parametri. Izabrani datum i vremenski interval popisa je naveden iznad kotačića za datum. Nakon podešavanja parametara, odaberite "Dalje".

U slučaju da unosite opažanja u trenutku nastajanja ovom metodom, stavite vrijeme početka popisa minutu prije kraja.

Odabir lokacije

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-prije-lokacija1.pnghttps://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-prije-lokacija2.png

 

Odabir lokacije za ovaj način unosa razlikuje se od svih ostalih.

Vaša lokacija je označena znakom smiley,a crveni pokazivač https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/marker.png označava lokaciju za koju želite unositi popis.

U gornjem dijelu zaslona nalazi se polje za pretraživanje pomoću kojeg možete pronaći naselje u koljem ili blizu kojeg želite unijeti popis. Detaljnu lokaciju označite pokazivačem i stisnite "Dalje".

Dodavanje vrsta na popis

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-prije-vrsta1.pnghttps://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-prije-vrsta2.pnghttps://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lista-prije-vrsta3.png

Vrste se na popis dodaju tako da se u polju "Pomoć za brzi unos podataka" pronađe željena vrsta i izabere. Nakon toga će se pojaviti izbornik za određivanje broja jedinki te izbornik za odabir atlas koda ako se radi o pticama. Unosite najviši atlas kod za svaku od vrsta (npr. ako ste opazili pjevajuće mužjake i ženke, odabirete atlas kod koji odgovara pjevajućim mužjacima).

Pritiskom na "+" ili "-" možete korigirati ukupan broj jedinki za svaku vrstu. Pritiskom na "x" mičete vrste s popisa.

Pritiskom na ime vrste u popisu otvara se izbornik za unos dodatnih informacija o opažanju.

Postupak završavanja popisa identičan je kao i kod popisa u trenutku nastajanja.

U slučaju da unosite opažanja u trenutku nastajanja ovom metodom, stavite vrijeme kraja popisa na vrijeme u trenutku završetka popisa.

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019