fr
en
hr
Posjetitelj Anoniman
Početna stranica
 
Partneri
Pregled opažanja
  Opažanja
    - 
Zadnja 2 dana
    - 
Zadnjih 5 dana
    - 
Zadnjih 15 dana
     Kartografski prikazi opažanja
       - 
morski vranac 15-20
       - 
velika strnadica 15-20
       - 
lastavica 17-20
       - 
ljepokrili admiral 15-20
       - 
zmijar 15-20
       - 
velika sjenica 17-20
 - 
Galerije
Informacije
 - 
Najnovije vijesti
 - 
Kalendar događanja
  Pomoć
    - 
Djelomično skrivene vrste
    - 
Legenda simbola
    - 
FAQ
  Statistike
Upute za portal i NaturaList
  fauna.hr
    - 
Personalizacija portala
    - 
Unos opažanja
  NaturaList
    - 
Instalacija i postavljanje aplikacije
    - 
Unos pojedinačnih opažanja
    - 
Unos popisa opažanja
    - 
Slanje podataka na server
    - 
Kartografski slojevi
Linkovi
Unos pojedinačnih opažanja

Pojedinačno opažanje je moguće unositi na dva načina:

Unos opažanja u trenutku nastajanja

Unos pojedinačnih opažanja u trenutku nastajanja (na terenu) pokreće se odabirom ikone https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/naturalistslucajna1.png koja se nalazi na glavnom zaslonu aplikacije ili odabirom ikone https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/naturalistslucajna2.png iz izbornika koji se aktivira povlačenjem iz lijevog ruba zaslona. Nakon toga se otvara izbornik za odabir lokacije.

Odabir lokacije

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/opazanjalokacija.png

Vaša lokacija je označena znakom smiley, ako je znak sive boje, to znači da uređaj još nije uspio dohvatiti vašu lokaciju. Crveni pokazivač https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/marker.png označava lokaciju životinje koju želite zabilježiti. Micanjem pokazivača, možete detaljnije odrediti lokaciju životinje. Zelenim slovima naznačena je preciznost vaše lokacije. Kartografske slojeve možete mijenjati odabirom ikone https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/slojevi.png. Pritiskom na ikonu https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/lokacija.png uređaj će ponovno dohvatiti vašu lokaciju. Nakon što ste odredili lokaciju životinje, pritisnite "Dalje".

Odabir vrste

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/vrste1.pnghttps://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/vrste2.png

 

Sljedeći izbornik je izbornik za odabir vrste. Prvo je potrebno odabrati skupinu za koju želite unijeti opažanje pritiskom na ikonu koja predstavlja tu skupinu. Nakon toga u polje "Pomoć za brzi unos podataka" unesite ime vrste. Moguće je unijeti i samo prvih nekoliko slova vrste, a sustav će suziti izbor na one koje odgovaraju tom pretraživanju. Pritiskom na ime vrste ispod polja za unos završava se odabir vrsta.

Broj jedinki

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/brojnost.pnghttps://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/brojac.png

 

Sljedeći izbornik je izbornik za određivanje broja jedinki. Otvara se tipkovnica s brojevima te je potrebno odabrati broj i pritisnuti; "=" ako je broj jedinki jednak unesenom broju, "~" ako se radi o procjeni broja jedinki (korisno za velika jata, npr ~200 jedinki), ">=" ako je broj jedinki veći ili jednak unesenom broju. Ako niste prebrojali jedinke, pritisnite "Nije brojano".

U slučaju da brojite veće jato ili aglomeraciju jedinki, možete pokrenuti brojač pritiskom na "Pokreni brojač". Otvara se novi izbornik gdje broj jedinki možete povećavati i smanjivati za 1, 10 i 100. Kada završite s brojanjem, pritisnite "Zatvori"  i slijedite upute navedene u gornjem pasusu.

Atlas kod

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/atlas-kod.png

U slučaju da unosite opažanja za ptice,  sljedeći izbornik je izbornik za izbor atlas koda. Ako unosite opažanja za ostale skupine, ovaj izbornik se neće pokazati.

Atlas kodovi opisuju status gniježđenja za odabranu vrstu. To su jako vrijedne informacije, jer osim vrste i broja jedinki, ukazuju na gniježđenje vrste. Opis statusa gniježđenja stoji uz svaki kod. U slučaju da niste sigurni koji bi kod odabrali izaberite "Bez koda".

Dodatne informacije o opažanju

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/detalji.pnghttps://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/detalji2.png

 

Ovo je završni izbornik za opažanje. Pritiskom na "Komentar" možete dodati dodatni komentar o opažanju. Ako želite da opažanje ne bude vidljivo drugima, pritisnite "Skriveni unos". Ako želite fotografirati jedinku ili bilo koje druge dokaze o prisutnosti vrste, pritisnite na "Fotografija". Sustav će vam ponuditi da dodate već postojeću fotografiju ili da napravite fotografiju i pridružite ju opažanju.

Pritiskom na "Detalji", otvara se izbornik gdje možete dodati dodatne informacije poput dobi, spola i stanja jedinki.

Nakon što ste završili s unosom detalja pritisnite "Završi". Time ste završili unos opažanja koje je spremljeno na vašem telefonu.

Prijašnja opažanja

Prijašnja opažanja su ona opažanja koja su nastala prije unošenja. Npr. u bilježnici imate zapisana opažanja od prije dva tjedna. Ako ih želite unijeti pomoću aplikacije, koristit ćete ovaj način unosa.

Unos prijašnjih opažanja pokreće se odabirom ikone https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/slucajno-prije-ikona.png iz izbornika.

Datum i vrijeme opažanja

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/NaturaListupute/slucajno-prije-vrijeme.png

S obzirom da se ovim načinom unose prijašnja opažanja, prvi zaslon koji će se pojaviti je zaslon za odabir datuma i vremena opažanja.

Pomicanjem kotačića za mjesec i datum mijenjate datum opažanja. Trenutno izabran datum naveden je ispod natpisa "Datum/Vrijeme odabrani".

Ako znate točno vrijeme opažanja pritisnite na polje lijevo od natpisa "Upiši vrijeme". Pojavit će se dodatan kotačić za odabir vremena. Izabran datum i vrijeme je također naveden ispod natpisa "Datum/Vrijeme odabrani".

Nakon što ste odabrali datum i/ili vrijeme pritisnite "Dalje". Daljnji postupak unosa opažanja identičan je onom opisanom u unosu opažanja u trenutku nastajanja.

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2022