fr
en
hr
Posjetitelj Anoniman
Početna stranica
 
Partneri
Pregled opažanja
  Opažanja
    - 
Zadnja 2 dana
    - 
Zadnjih 5 dana
    - 
Zadnjih 15 dana
     Kartografski prikazi opažanja
       - 
morski vranac 15-20
       - 
velika strnadica 15-20
       - 
lastavica 17-20
       - 
ljepokrili admiral 15-20
       - 
zmijar 15-20
       - 
velika sjenica 17-20
 - 
Galerije
Informacije
 - 
Najnovije vijesti
 - 
Kalendar događanja
  Pomoć
    - 
Djelomično skrivene vrste
    - 
Legenda simbola
    - 
FAQ
  Statistike
Upute za portal i NaturaList
  fauna.hr
    - 
Personalizacija portala
    - 
Unos opažanja
  NaturaList
    - 
Instalacija i postavljanje aplikacije
    - 
Unos pojedinačnih opažanja
    - 
Unos popisa opažanja
    - 
Slanje podataka na server
    - 
Kartografski slojevi
Linkovi
Unos opažanja

Postoje dva tipa opažanja koja se mogu unositi na portalu:

Unos pojedinačnih opažanja

Ako želite unositi opažanja, iz izbornika "Uključite se" izaberite "Unos opažanja". Otvorit će se forma za odabir lokacije.

Odabir lokacije

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/unosopazanja/lokacija.jpg

Ovdje je bitno objasniti koncept lokaliteta koji je bitan za razumjevanje portala.

Ako "zumirate" kartu pojavit će se plave i žute "točkice".

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/unosopazanja/lokacijepoint.jpg

Te "točke" predstavljaju lokalitete. Plave točke su centroidi mreže kilometarske mreže, a žute su točke lokaliteti koje su dodali administratori portala.

Pojedinačna opažanja možete unositi kao precizna ili vezana uz lokalitet.

Unos opažanja veznih uz lokalitet

Odabir lokaliteta kojemu se želi dodati opažanje moguće je na nekoliko načina:

  • unosom imena lokaliteta<
  • odabirom općine
  • odabirom prijašnjih lokaliteta
  • odabirom lokacije na karti

Ako u polje "unosom imena lokaliteta" upišete ime lokaliteta (ili ključnu rijeć) za kojeg želite unijeti opažanje i pritisnete "Pretraži", pojavit će se popis lokaliteta koji odgovaraju pretraživanju. Nakon što na popisu lokaliteta pronađete željeni lokalitet, izaberite "[Dodaj opažanja na ovom lokalitetu]". Nakon toga će se otvoriti forma za unos opažanja.

Ako lokalitete želite pretraživati po općinama u kojima se nalaze, u polje "odabirom općine" unesite nekoliko prvih slova naziva općine. U padajućem izborniku desno od polja za unos bit će izabrana ona općina koja odgovara pretraživanju. Kada ste izabrali željenu općinu, možete pritisnuti "Prikaži" ili "Prikaži općinu na karti". Ako pritisnete "Pretraži", otvorit će se popis lokaliteta koji se nalaze u odabranoj općini. Nakon što na popisu lokaliteta pronađete željeni lokalitet, izaberite "[Dodaj opažanja na ovom lokalitetu]". Nakon toga će se otvoriti forma za unos opažanja. Ako pritisnete "Prikaži općinu na karti", karta će se zumirati na centar izabrane općine.

Ako ste već dodavali opažanja, ispod natpisa "odabirom prijašnjih lokaliteta", nalazit će se lokaliteti koje ste već koristili. Klikom na ime lokaliteta u ovom segmentu, otvorit će se izbornik, iz izbornika izaberite "[Dodaj opažanja na ovom lokalitetu]".

Opažanja vezana uz lokalitet možete unositi i na naćin da na karti pronađete željeni lokalitet i pritisnete na njega. Otvorit će se izbornik, iz izbornika izaberite "[Dodaj opažanja na ovom lokalitetu]".

Unos preciznih opažanja

Odabir lokacije za precizna opažanja moguće je na nekoliko načina:

  • unosom imena lokaliteta
  • unosom koordinata
  • odabirom općine
  • odabirom prijašnjih lokaliteta
  • odabirom lokacije na karti

Ako u polje "unosom imena lokaliteta" upišete ime lokaliteta (ili ključnu rijeć) i pritisnete "Pretraži", pojavit će se popis lokaliteta koji odgovaraju pretraživanju. Nakon što na popisu lokaliteta pronađete željeni lokalitet, izaberite "[Dodaj precizno opažanje]". Otvorit će se forma za unos opažanja s kartom na vrhu. Crveni marker biti će smješten na točki koja označava lokalitet. Pomicanjem markera određuje se precizna lokacija opažanja.

Ako u polje "Lon" i "Lat" ispod natpisa "unosom koordinata" unesete koordinate u WGS koordinatnom sustavu i pritisnete "Prikaži", otvorit će se forma za unos opažanja s kartom na vrhu. Crveni marker biti će smješten na točki koja označava lokalitet. Pomicanjem markera određuje se precizna lokacija opažanja.

Ako lokalitete želite pretraživati po općinama u kojima se nalaze, u polje "odabirom općine" unesite nekoliko prvih slova naziva općine. U padajućem izborniku desno od polja za unos bit će izabrana ona općina koja odgovara pretraživanju. Kada ste izabrali željenu općinu, možete pritisnuti "Prikaži" ili "Prikaži općinu na karti". Ako pritisnete "Pretraži", otvorit će se popis lokaliteta koji se nalaze u odabranoj općini. Nakon što na popisu lokaliteta pronađete željeni lokalitet, izaberite "[Dodaj precizno opažanje]". Otvorit će se forma za unos opažanja s kartom na vrhu. Crveni marker biti će smješten na točki koja označava lokalitet. Pomicanjem markera određuje se precizna lokacija opažanja.

Ako ste već dodavali opažanja, ispod natpisa "odabirom prijašnjih lokaliteta", nalazit će se lokaliteti koje ste već koristili. Klikom na ime lokaliteta u ovom segmentu, otvorit će se izbornik, iz izbornika izaberite "[Dodaj precizno opažanje]". Otvorit će se forma za unos opažanja s kartom na vrhu. Crveni marker biti će smješten na točki koja označava lokalitet. Pomicanjem markera određuje se precizna lokacija opažanja.

Precizna opažanja možete unositi i na naćin da na karti pronađete željeni lokalitet i pritisnete na njega. Otvorit će se izbornik, iz izbornika izaberite "[Dodaj precizno opažanje]". Otvorit će se forma za unos opažanja s kartom na vrhu. Crveni marker biti će smješten na točki koja označava lokalitet. Pomicanjem markera određuje se precizna lokacija opažanja. Isto tako, precizno opažanje možete unijeti tako da kartu zumirate na područje gdje želite doidati opažanje i kliknete na mjesto za koje želite unijeti opažanje. Otvorit će se izbornik s iz kojeg izaberite "[Dodaj precizno opažanje]".

Važno je napomenuti da je svako pa i precizno opažanje uvijek vezano uz najbliži lokalitet. To znaći da će točne koordinate opažanja ostati zabilježene, ali za svrhe prikazivanja, koristi će se ime lokaliteta kojem je opažanje najbliže.

Unos opažanja

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/unosopazanja/opazanjelok.jpghttps://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/unosopazanja/opazanjeprec.jpg

Nakon odabira lokacije, otvorit će se forma za unos opažanja. U slučaju preciznog opažanja, iznad forme bit će i karta za precizno lociranje (slika desno).

Odabirom slike koje predstavljaju dostupne skupine, odabire se skupina za koju se unosi opažanje.

U polje "Vrste" unesite ime vrste za koju želite unijeti opažanje. U padajućem izborniku pokraj polja izabrat će se vrsta. Možete unijeti i samo dijelove imena vrste, npr. ako unesete "p m", u padajućem izborniku će biti izabrano Parus major.

Nakon odabira vrste, u polje "Ukupan broj opaženih jedinki" unesite broj jedinki, a iz padajućeg izbornika lijevo izaberite "Točan broj" ako ste prebrojali sve jedinke, "Procjena" ako se radi o procjeni broja jedinki, "Minimum" ako uneseni broj odgovara minimalnom broju opaženih jedinki te "Nije brojano" ako niste  brojali jedinke.

Sljedeća polja nisu obavezna

U poljima "Broj", "Spol", "Dob" možete dodati informacije o spolu i dobi jedinki za opažanja. Npr. ako ste opazili 5 jedinki velikih, sjenica od kojih su 3 ženke i 2 mužjaka, u polje "Ukupan broj opaženih jedinki" unesite 5 i izaberite "Točan broj". Kako bi odredili broj mužjaka i ženki, u polje "Broj" unesite 3, iz padajućeg izbornika "Spol" izaberite ženka, a iz izbornika "Dob" izaberite dob jedinke. Nakon toga kliknite na "[dodaj još jedinki iste vrste]", otvorit će se novi red za unos broja spola i dobi jedinke. U novom redu u polje broj unesite 2, iz padajućeg izbornika "Spol" izaberite mužjak, a iz izbornika "Dob" izaberite dob jedinke.

Ove podatke možete unijeti na brži način koristeći polje "Pomoć za brzi unos podataka". Ako kliknete na to polje, pojavit će se upute za korištenje brzog unosa. Primjer s 5 velikih sjenica od kojih su 3 ženke u 2 mužjaka može se unijeti tako da se u polje "Pomoć za brzi unos podataka" unese "3z 2m".

Ako želite da opažanje bude skriveno drugim opažačima, stavite kvačicu na "Sakrij unos".

Ako želite dodati detalje za aktivnost jedinke/jedinki stavite kvačice na aktivnosti u segmentu "Aktivnost".

Ovdje možete još dodati fotografiju opažanja i komentar te sakriti fotografiju i unijeti skriveni komentar.

Padajući izbornik "Atlas kod" bit će dostupan samo za ptice. U izborniku "Atlas kod" predodabrano je "dodaj atlas kod ako je potrebno". Ako ostavite tu vrijednost, sustav će vas automatski tražiti da unesete atlas kod za vrste za koje su administratori postavili da je potrebno. Ako izaberete "dodaj atlas kod", sustav će vas tražiti atlas kod bez obzira jesu li administratori odredili da je potrebno. Ako izaberete "bez atlas koda" i "ništa" nećete dodati atlas kod. Ostale opcije u izborniku su atlas kodovi koje možete odmah dodati. Ako mišem pređete preko koda i pričekate nekoliko trenutaka, pojavit će se opsi koda.

Za završetak unosa kliknite na "Spremi".

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/unosopazanja/atlaskod2.jpeg

Ako ste u izborniku "Atlas kod" izabrali "dodaj atlas kod ako je potrebno" ili "dodaj atlas kod", pojavit će se zaslon za izbor atlas koda. Odaberite kod čiji opis odgovara vašem opažanju.

Unos popisa opažanja

Popise opažanja je moguće unositi samo lokalitete.Naćin odabira lokaliteta jednak je odabiru lokaliteta za pojedinačna opažanja, ali se umjesto [Dodaj opažanja na ovom lokalitetu] odabere "[Dodaj popis opažanja za ovaj lokalitet]".

Pojavit će se upozorenje da ste odabrali unos popisa opažanja. Pritisnite "U redu".

Datum i vremenski period popisa

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/unosopazanja/datumvrijeme.jpeg

Pojavit će se forma za odabir datuma i vremenskog perioda popisa. Možete unijeti komentar vezan uz popis te izabrati želite li da su svi unosi iz popisa sakriveni. Nakon što ste popunili formu, izaberite "Spremi".

Unos opažanja u popis

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/unosopazanja/popisodabir2.jpegOtvorit će se popis vrsta koje su česte na području u kojem se nalazi lokacija. Ako želite dodati vrstu na vaš popis, u polje kraj padajućeg izbornika broj jedinki te vrste koje ste opazili. Iz padajućeg izbornika s lijeve strane broja ostavite prazno ako se radi o točnom broju jedinki. Ako se radi o procjeni broja, izaberite ~. Ako se radi o minimalnom broju jedinki, izaberite >=.

Nakon toga je vrsta dodana na popis. Ako kliknete izvan polja za tu vrstu, ono će promijeniti boju u žuto. To znaći da se vrsta nalazi na popisu.

Zadnji padajući izbornik je za atlas kod. Ako je atlas kod obavezan za neku vrstu, pojavit će se natpis Atlas kod je obavezan. Unosi se najviši atlas kod kojeg ste uočili za sve jedinke vrste koja se dodaje na popis. Ako ne znate atlas kod, odaberite ništa.

Za dodavanje detalja vezanih uz svaku vrsti kliknite na + koji se nalazi lijevo od naziva vrste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/unosopazanja/popisdetalji1.jpeghttps://cdnfiles1.biolovision.net/www.fauna.hr/userfiles/unosopazanja/popisdetalji2.jpeg

Nakon toga se otvara forma u kojoj se može dodati komentar za tu vrstu, točno vrijeme opažanja, spol i dob jedinki te sakriti unos za tu vrstu.

Pritiskom na "Karta", otvara se karta na kojoj je moguće odrediti precizna lokacija opažanja za tu vrstu pomicanjem crvenog markera.

Ako vrsta koju želite dodati na popis nije "ponuđena", možete ju dodati tako da polju ispod "ponuđenih vrsta" izaberete vrstu i pritisnete "Dodaj vrstu na popis".

Kada završite s dodavanjem vrsta u popis, ako je popis potpun (dodali ste sve vrste koje ste opazili), kliknite na "Unesene su vrste (potpis je potpun)". Ako potpis nije potpun, kliknite na "Nisu unesene sve vrste (potpis nije potpun)".

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021