fr
en
hr
Posjetitelj Anoniman
Početna stranica
 
Partneri
Pregled opažanja
  Opažanja
    - 
Zadnja 2 dana
    - 
Zadnjih 5 dana
    - 
Zadnjih 15 dana
     Kartografski prikazi opažanja
       - 
velika strnadica 15-20
       - 
lastavica 17-20
       - 
ljepokrili admiral 15-20
       - 
zmijar 15-20
       - 
velika sjenica 17-20
 - 
Galerije
Informacije
 - 
Najnovije vijesti
 - 
Kalendar događanja
  Pomoć
    - 
Djelomično skrivene vrste
    - 
Legenda simbola
    - 
FAQ
  Statistike
Upute za portal i NaturaList
  fauna.hr
    - 
Personalizacija portala
    - 
Unos opažanja
  NaturaList
    - 
Instalacija i postavljanje aplikacije
    - 
Unos pojedinačnih opažanja
    - 
Unos popisa opažanja
    - 
Slanje podataka na server
    - 
Kartografski slojevi
Linkovi
Djelomično skrivene vrste
Sljedeće vrste su automatski označene kao "skriveno opažanje". Ne možete maknuti zaštitu za navedene vrste u naznačenom periodu. Opažanja izvan tog perioda ili bilo koja druga opažanja možete sami označiti kao "skrivena" (i maknuti zaštitu naknadno). U slučaju da ste zabrinuti da će vaše opažanje ugroziti područje gniježđenja/razmnožavanje neke vrste, molimo vas da ga označite kao "skriveno". Skrivena opažanja su označena žutim ključem. Takva opažanja dostupna su samo opažaču i korisnicima s posebnim ovlastima za određenu regiju ili vrstu (regionalni koordinatori, specijalisti za određenu vrstu).
Ptice
Šišmiši
Sisavci
Morski sisavci
Gmazovi
Vodozemci
Vretenca
Leptiri
Noćni leptiri
Kornjaši
Ribe
Ljuskavac
Vrste :
Opažanja za navedene vrste su automatski skrivena :
 divlja guska (Anser anser)
skrivena opažanja između 1. ožujak i 1. lipanj za atlas kodove veće od 4
 utva (Tadorna tadorna)
skrivena opažanja između 1. ožujak i 1. lipanj za atlas kodove veće od 4
 tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus)
skrivena opažanja između 1. travanj i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
 veliki zovoj (Calonectris diomedea)
skrivena opažanja između 1. ožujak i 1. studeni za atlas kodove veće od 4
gregula (Puffinus yelkouan)
skrivena opažanja između 1. veljača i 1. kolovoz za atlas kodove veće od 4
veliki vranac (Phalacrocorax carbo)
skrivena opažanja između 1. veljača i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
 crna roda (Ciconia nigra)
skrivena opažanja između 1. ožujak i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
 crvena lunja (Milvus milvus)
skrivena opažanja između 1. ožujak i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
zmijar (Circaetus gallicus)
skrivena opažanja između 1. travanj i 1. kolovoz za atlas kodove veće od 4
eja močvarica (Circus aeruginosus)
skrivena opažanja između 1. ožujak i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
eja livadarka (Circus pygargus)
skrivena opažanja između 1. travanj i 1. kolovoz za atlas kodove veće od 4
jastreb (Accipiter gentilis)
skrivena opažanja između 1. ožujak i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
 orao kliktaš (Clanga pomarina)
skrivena opažanja između 1. ožujak i 1. kolovoz za atlas kodove veće od 4
 orao krstaš (Aquila heliaca)
skrivena opažanja između 1. siječanj i 31. prosinac za atlas kodove veće od 4
 suri orao (Aquila chrysaetos)
skrivena opažanja između 1. siječanj i 31. prosinac za atlas kodove veće od 4
 patuljasti orao (Hieraaetus pennatus)
skrivena opažanja između 1. travanj i 1. rujan za atlas kodove veće od 4
 prugasti orao (Aquila fasciata)
skrivena opažanja između 1. veljača i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
 bjelonokta vjetruša (Falco naumanni)
skrivena opažanja između 1. travanj i 1. kolovoz za atlas kodove veće od 4
 Eleonorin sokol (Falco eleonorae)
skrivena opažanja između 1. srpanj i 1. studeni za atlas kodove veće od 4
 stepski sokol (Falco cherrug)
skrivena opažanja između 1. veljača i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
sivi sokol (Falco peregrinus)
skrivena opažanja između 1. veljača i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
ćukavica (Burhinus oedicnemus)
skrivena opažanja između 1. travanj i 1. srpanj za atlas kodove veće od 2
 morski kulik (Charadrius alexandrinus)
skrivena opažanja između 1. travanj i 1. srpanj za atlas kodove veće od 4
 sredozemni galeb (Ichthyaetus audouinii)
skrivena opažanja između 1. travanj i 1. srpanj za atlas kodove veće od 2
ušara (Bubo bubo)
skrivena opažanja između 1. siječanj i 1. kolovoz za atlas kodove veće od 4
 sova močvarica (Asio flammeus)
skrivena opažanja između 1. ožujak i 1. rujan za atlas kodove veće od 4
pčelarica (Merops apiaster)
skrivena opažanja između 1. svibanj i 1. kolovoz za atlas kodove veće od 2
 zlatovrana (Coracias garrulus)
skrivena opažanja između 1. svibanj i 1. kolovoz za atlas kodove veće od 2
 velika ševa (Melanocorypha calandra)
skrivena opažanja između 1. travanj i 1. srpanj za atlas kodove veće od 2
planinska ševa (Eremophila alpestris)
skrivena opažanja između 1. svibanj i 1. rujan za atlas kodove veće od 4
kamenjar (Monticola saxatilis)
skrivena opažanja između 1. svibanj i 1. rujan za atlas kodove veće od 4
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2024