fr
en
hr
Posjetitelj Anoniman
Početna stranica
 
Partneri
Pregled opažanja
  Opažanja
    - 
Zadnja 2 dana
    - 
Zadnjih 5 dana
    - 
Zadnjih 15 dana
     Kartografski prikazi opažanja
       - 
morski vranac 15-20
       - 
velika strnadica 15-20
       - 
lastavica 17-20
       - 
ljepokrili admiral 15-20
       - 
zmijar 15-20
       - 
velika sjenica 17-20
 - 
Galerije
Informacije
 - 
Najnovije vijesti
 - 
Kalendar događanja
  Pomoć
    - 
Administratorske ovlasti korisnika
    - 
Djelomično skrivene vrste
    - 
Legenda simbola
    - 
FAQ
  Statistike
Upute za portal i NaturaList
  fauna.hr
    - 
Personalizacija portala
    - 
Unos opažanja
  NaturaList
    - 
Instalacija i postavljanje aplikacije
    - 
Unos pojedinačnih opažanja
    - 
Unos popisa opažanja
    - 
Slanje podataka na server
    - 
Kartografski slojevi
Linkovi
Administratorske ovlasti korisnika
Lokalni koordinatori :
 Support Biolovision (Sve grupe)
 Gaëtan Delaloye (Sve grupe)
 Biljana Ječmenica (Sve grupe)
 Sven Kapelj (Sve grupe)
 Ivan Katanović (biom) (Sve grupe)
 Miloš Martinović (Sve grupe)
 Cyril Schönbächler (Sve grupe)
 Josip Turkalj (Sve grupe)
 Lucic Vedran (Sve grupe)
 Mate Zec (Sve grupe)
Korisnici s pravom uređivanja lokaliteta :
 Support Biolovision
 Gaëtan Delaloye
 Biljana Ječmenica
 Sven Kapelj
 Ivan Katanović (biom)
 Cyril Schönbächler
 Iva Sostaric
 Josip Turkalj
 Lucic Vedran
Administratori sustava :
 Support Biolovision
 Gaëtan Delaloye
 Ivan Katanović (biom)
 Mate Zec
Korisnici s pravom pristupa skrivenim podacima:
Opažač :
Vrste :
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019